Witkacy Pod Strzechy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INTERPRETACJI DZIEŁ S.I. WITKIEWICZA

Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie.

Witkacy nowa belka 2019