Witkacy Pod Strzechy

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERPRETACJI DZIEŁ S.I. WITKIEWICZA

Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie.

WPS BELKA2023pop