Witkacy Pod Strzechy

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERPRETACJI DZIEŁ S.I. WITKIEWICZA